Edaborna ökar pensionssparandet mest i landet

Edaborna pensionssparar allt mer. Faktum är att Eda kommun är det enda i landet där det privata pensionssparandet ökade under 2001.
Inkomståret 2001 minskade det privata pensionssparande i alla Sveriges kommuner utom i Eda, där ökade pensionsparandet istället med nästan 14 procent. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Hur det kommer sig att ökningen bara skett i Eda kommun vet man inte riktigt. Skattemyndigheten ställer sig frågande till ökningen, och på SCB tror man att det eventuellt kan bero på att Eda är en liten kommun, och att även små förändringar kan ge stora utslag i statistiken, det kan också bero på att de lokala bankerna har haft kampanjer för pensionsparande men nåt självklart svar på frågan har man inte. Den här ökningen i Eda kommun har pågått under de senaste åren och inkomståren 2000 var den procentuella ökningen nästan 11 procent.