Ljus framtid för verkstadsindustrin

Jobbmöjligheterna är goda inom verkstadsindustrin i Värmland framöver, det visar en enkät som besvarats av 70 verkstadsföretag. Framförallt är det utbildade NC operatörer, licens-svetsare och robot-tekniker som efterfrågas. Förra året ökade antalet anställda inom verkstadsindustrin i Värmland med 300 personer.