Läkargruppen på Kronoparken vill ha mer pengar

Läkargruppen vid Kronoparkens Vårdcentral i Karlstad vill att landstingsledningen anammar en annan princip än man gör idag, när det gäller att tilldela de olika vårdcentralerna pengar.
Nuvarande system bygger på ålder och avstånd till sjukhus, och det har lett till en nedskärning på cirka 10 procent, för Kronoparkens del. Istället menar Läkargruppen att man borde ta hänsyn till faktorer som arbetslöshet, ensamstående och utom-europeiskt ursprung. En sådan bedömning skulle vara mer rättvis och innebära en behövlig resursförstärkning till vårdcentralen på Kronoparken, anser Läkargruppen där.