25% av skolelever kränkta i skolan

Var fjärde elev utsätts för kränkande behandling eller kränkande ord i skolan. Mest utsatta är flickor i yngre tonåren och elever med utländsk bakgrund. Det här framgår av en studie bland över 3000 elever i årskurs fem, åtta och andra året i gymnasiet som Karlstads och Göteborgs Universitet samarbetat kring. Kränkningarna föerkommer både på raster och under lektionerna. Utredarna pekar också på att klottret i skolorna kan vara kränkande i sig.