Politiker för över arbetsmiljön på CSK

Efter omfattande problem vid Fysiologiska kliniken på Centralsjukhuset i Karlstad ser det nu ut som en lösning kan vara nära. Politikerna ber nu arbetsutskottet besluta om insatser.
Som vi tidigare berättat om har de anställda vid Fysiologiska kliniken en arbetsmiljö som gjort många sjuka. Sex personer har blivit så dåliga att de tvingats byta arbetsplats. Anledningen till problemen är fukt -och mögelskador som är så omfattande att Arbetsmiljöverket förbjuder verksamhet i lokalerna efter den sista augusti i år. Skyddsombudet Gunilla Nilsson önskar omedelbar stängning, medan sjukhuschefen Per Lindwall sagt att inget kommer ske förrän tidigast i december 2004. Ett förslag har tagits fram, att delar av verksamheten ska flytta till gamla kirurgen, dit de ska flytta efter renovering. Men det skulle bara kunna gå tom oktober nästa år, sedan måste de flytta igen, innan lokalerna är klara. Men nu sxskriver politikerna i ett brev till Landstingsstyrelsens arbetsutskott att de bör besluta om att berörd personal får möjlighet att så snart de vill kontaktar vård för personlig diagnos och handlingplan OCH att Landstingsservice ska analysera lokalsituationen och återkomma med alternativ till temporär lösning. Dett ska ske i samråd med personalen.