Genvägen till Dalarna nu beslutad

Nu är den nya järnvägslinjen mellan Dalarna och Värmland definitivt beslutad.Näringsdepartementet satsar 1,2 miljoner kronor på projektet som innebär persontåg mellan Borlänge och Karlstad.
Till en början kommer linjen att trafikeras av en dubbeltur dagligen och efter ett år ska projektet utvärderas.Den nya linjen mellan Borlänge och Karlstad, som kallas genvägen, kommer att kosta 3 miljoner kronor per år