Bergslagens räddningstjänst upphör med livräddning

Från och med måndag kommer Bergslagens räddningstjänst inte längre att rycka ut till till akut sjuka personer för att rädda liv.
Detta eftersom Landstinget inte vill ersätta deras kostnader. Räddningstjänsten kan ofta vara på plats upp till en kvart tidigare än ambulansen. Bergslagens räddningstjänst har under 2000 och 2001 deltagit i ett projekt där de till Storfors och Lesjöfors ryckt ut vid exempelvis akuta hjärtstillestånd. Sammanlagt gjordes 245 utryckningar. Verksamheten har fortsatt under 2002, men upphör alltså från och med måndag.