Tvångsevakuering överklagas till Länsstyrelsen

De boende vid Nors Prästgård som evakuerats ur sina hus på grund av rasrisken, överklagar nu tvångsevakueringen till Länsstyrelsen.
De tycker att Räddningstjänsten överdriver riskerna. Till stöd har de en annan utredning som de själva beställt. Eftersom de nu sover i husvagnar vill dom att Länstyrelsen prövar överklagandet så snart som möjligt.