Torsbyföretagare anmäld för miljöbrott

En företagare i svets och maskinbranschen i Torsby har anmälts för brott mot miljölagen.
Anmälan har skickats till miljö och hälsoskydd i Torsby kommun, samt till Länstyrelsens miljövårdenhet. Det handlar bland annat om spillolja som hällts rätt ner i avloppet och felaktig asbesthantering. Efter en inspektion av kommunen i höstas fick företagaren till i maj på sig att rätta till felen, men Länstyrelsen ser allvarligare saken överväger därför en anmälan till åklagare.