Värmland classic festival söker 600 000 kronor

Trots att sponsorerna sviker, blickar Värmland Classic Festival redan nu mot år 2005, och söker offentliga medel med minst 600.000 kronor till arrangemanget.
Man siktar då på att delta i Karlstads och länets firande av unionsupplösningen. Meningen är att musikaliskt och artistiskt anknyta till Norge och en stor förhoppning är besök av respektive kungahus.