KVA valde in Ullenius

Rektorn för Karlstads Universitet, Christina Ullenius, har valts in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Akademien som bildades 1919 är världens äldsta ingenjörsakademi och har för närvarande 750 svenska ledamöter och 245 utländska. Christina Ullenius är civilingenjör i kemiteknik och doktorerade i organisk kemi 1973