Rådhström vill ha lag mot - eftersupning

Inför en lag mot eftersupning vid trafikbrott. Det vill nu moderate värmländske riksdagsledamoten Jan-Evert Rådhström, som också är ledamot i Trafikutskottet.

Han vill se till att berusade trafikanter inte ska kunna klara sig från straff genom att hävda att de berusat sig efter olyckan av ren nervositet. Rådhström har även skrivit till den politiska ledningen i Region Värmland och föreslagit att hela det offentliga Värmland ska kräva alkolås i alla sina upphandlingar.