Landstingets sjukfrånvaro ökar

Sjukfrånvaron i det värmländska landstinget ökar - och det är kvinnlig kontorspersonal och kvinnliga lokalvårare som är mest sjuka.
Landstingsförbundet har undersökt sjukfrånvaro över 30 dagar och funnit att drygt tio procent av den kvinnliga kontorspersonalen i de svenska landstingen är sjuka. Sjukfrånvaron bland kvinnliga städare ligger på 13,6 procent. Lägst sjukfrånvaro har manliga läkare med 2,3 procent. Bland läkarsekreterarna har sjukfrånvaron fördubblats på fyra år, från fyra till åtta procent. Tolv landsting, däribland Värmlands landsting,redovisar en ökning av personalens sjukfrånvaro mellan november 2001 och november 2002 I Värmland har sjukfrånvaron ökat något och ligger nu på drygt åtta procent. Ökningen var störst i Norrbottens landsting som också har flest sjuka, drygt tolv procent. Åtta landsting redovisar en minskning. Friskast är personalen i Hallands landsting. Störst minskning av sjukfrånvaron har landstinget i Västmanland. Inte oväntat är det kvinnorna och den äldre personalen som är mest sjuk. 15 procent av den kvinnliga personalen och 8,6 procent av männen över 60 år är sjuka Andelen sjuka på deltid ökar också. 1996 var denna andel 34 procent, Förra året var den 45 procent.