Säffle

Ny rond om omstridd 3G-mast

Säffle kommun har ändrat sig när det gäller bygglov för en 72 meter hög 3G-mast i södra Högsäter vid Gillberga. Det nya beslutet att bevilja bygglov överklagas nu av grannar till den tilltänkta masten, som bland annat menar att kommunens senaste beslut inte tagits på formell grund.

I slutet av år 2005 beslutade kommunen att avslå företagets ansökan om bygglov. Ett beslut som överklagades av företaget 3G Infrastructure Services AB, som fick rätt både av länsstyrelsen och i länsrättten. Ärendet drevs då vidare av kommunen ända upp i regeringsrätten, som inte gav prövningstillstånd. Eftersom länsstyrelsen och länsrätten beslutat att det inte föreligger några lagliga hinder för masten, återförvisades ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för ny handläggning, och i det senaste beslutet har kommunen ändrat sig från sitt tidigare ställningstagande och nu beviljat bygglov. Ett beslut som grannarna är missnöjda med och nu överklagar.