Arvika

JO-kritik för tvångsvårdsmiss

Justitieombudsmannen riktar nu kritik mot Arvika sjukhus. Det handlar om en patient som vårdades enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård på sjukhuset.

Sjukhuset skickade i december in en begäran om förlängning av tvångsvården till länsrätten. Men detta gjordes efter att det gällande beslutet om tvångsvård löpt ut, vilket strider mot lagen. JO kräver nu att landstingsstyrelsen i Värmland utreder frågan och yttrar sig i ärendet.