KARLSTAD

Kommuner satsar på socialt företagande

Elva kommuner i Värmland har beslutat att de vill satsa sammanlagt 150.000 kronor vardera under en treårsperiod i projektet socialt företagande - en satsning på kooperativa företag som drivs av personer med psykiska funktionshinder.

I Värmland finns redan flera sociala företag och ett av dem är Brillianten i Karlstad, som driver en cykelverkstad, ett café och en secondhand-butik.
De som jobbar i de sociala företagen är alltså inte anställda utan kooperatörer, det vill säga medlemmar och delägare i företaget.
Region Värmland och Värmlandskooperativen är med och driver projektet socialt företagande.
Slutgiltigt beslut om projektet blir av tas i mitten av juni.