Säffle

Ilska mot ny väg

Byalaget i Häljebol protesterar mot den planerade breddningen av väg 175 genom samhället. Kravet är att det görs en ny sträckning av vägen förbi orten.

Ortsborna skriver att breddning i den trånga passagen genom Häljebol delvis kommer att inkräkta på privat tomtmark, samtidigt som det ger högre hastigheter och mer tung trafik. Vägprotesten görs till näringsdepartementet, länsstyrelsen och Vägverket samt till kommunerna Säffle och Arvika.