Få unga vill odla potatis

På sikt kan den närodlade potatisen i Värmland vara hotad. Den dåliga lönsamhet som odlarna haft under många år har gett den unga generationen ett svalt intresse för att bli potatisodlare.

I hela riket har arealen för potatisodling minskat med 14 procent sedan år 2000, medan den i Värmland har minskat med 26 procent och antal företag som odlar, med 28 procent.