Karlskoga

Frågetecken kring nya badhuset

Det är just nu en öppen fråga var Karlskogas nya badhus kommer att ligga. Igår skulle kommunstyrelsen tagit ställning till förslaget från kommunens tjänstemän om att bygga det vid Katrinedal, något som socialdemokraterna redan tagit ställning för ... 

Men ärendet skjuts nu upp till sammanträdet i juni istället. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Bengt Johansson, säger att det är för att vänta in de samtal som förs mellan olika partier om badhusets placering. - Jag vet inte var det här slutar, säger Bengt Johansson.