Konjunkturen mattas av

Företagskonkurserna i Värmland har hittills i år ökat med elva procent. I landet som helhet ligger uppgången på två procent för årets fyra första månader, efter en markant ökning under april.

Framför allt är det fler konkurser i branscherna byggverksamhet och företagstjänster. Konjunkturen mattas av och allt fler företag får svårare att överleva, kommenterar affärs-och kreditupplysningsföretaget UC bakom sammanställningen.