vårdkonflikten

Skyddsarbete skapar oenighet

Tvisteförhandlingarna mellan Vårdförbundet och landstinget i Värmland fortsätter. I Värmland utvärderar landstinget varje dag behovet av beordra skyddarbete för att säkerställa patientsäkerheten under den pågående vårdkonflikten. Men Vårdförbundet tycker att landstinget har beordrat skyddsarbete i onödan.