golf

Sommaro golf vill ha 18-hålsbana

Sommaro golf AB ansöker om att få hyra mer mark av kommunen för att utöka banan från nio till 12 hål. Slutmålet är att skapa en 18-hålsbana kombinerad med folknära boende, vilket, enligt bolaget, kan bli en tydlig attraktion för Karlstad.