Böteshot borta för Älvenäsföretag

Länsstyrelsen återkallar kravet på böter för företaget Packet Friends Trading, sedan företaget presenterat en tidsplan för miljösanering vid gamla Rayonfabriken i Älvenäs.

Företaget har tidigare betalat en miljon kronor i böter för att inte ha åtgärdat miljöproblemen, och riskerade böter på ytterligare tre miljoner kronor. Länsstyrelsen konstaterar att företaget nu har en saneringsplan, att en del åtgärder genomförts och bedömer att resterande åtgärder kommer att genomföras.