Karlstad

Susanna ny studentbas

Karlstad Studentkårs nya ordförande blir 24-åriga Susanna Svensson.

Hon har tidigare varit vice ordförande med studiesocialt ansvar. - Naturligtvis kommer en stor fråga under året att bli kårobligatoriets avskaffande, säger Susanna Svensson, som har läst pol.mag-programmet med statsvetenskap som huvudämne.