Skärpta krav på hund- och kattägare

Hundar ska rastas minst var sjätte timme och både hundar och katter ska ha tillsyn minst ett par gånger om dagen. Den första maj skärpte Jordbruksverket kraven på djurägarna.

Bland hundägare på Karlstads gator tas nyheten om de skärpta reglerna emot positivt. 

De skärpta reglerna gäller även avel. Man får inte avla på aggressiva hundar eller hundar med genetiska sjukdomar. Och från och med november så måste de som jobbar med exempelvis hunddagis och kattpensionat kunna visa intyg på att de är utbildade i djurhållning.
Carola Eriksson är djurskyddsinspektör på Karlstad kommun och hon berättar att det finns fler nya regler som kommer att börja gälla i november 2008.
- Det är uppbindning av hundar främst. man får inte binda upp hundar utomhus. De får max stå i två timmar per dygn oavsett om de står i löplina eller fast bundna och uppbindning räknas inte heller som rastning.