Karlstad

Granne kräver att kommunen ingriper mot Nöjesfabriken

En granne som får sin nattsömn störd av arrangemangen vid Nöjesfabriken i Karlstad begär nu att kommunen ingriper.

Kvinnan kräver i första hand att kommunen ska besluta om att arrangörerna ska betala dryga böter om verksamheten fortsätter.
Hon anser också att kommunen på eget initiativ borde ha ingripit mot Nöjesfabriken tidigare, eftersom problemen sedan lång tid varit allmänt kända.
Frågan om verksamheten har stötts och blötts i många rättsinstanser, och närmast väntas beslut från regeringen om den nya detaljplanen för området kan antas, där Nöjesfabriken finns med.