Hagfors

Miljösamråd om Hagfors flygplats

Verksamheten vid Hagfors flygplats medför buller, utsläpp till luft av avgaser från motorer, och utsläpp till Rådasjön och Klarälven av vatten från landningsbanan.

Eftersom flygplatsen måste söka tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet inbjuder därför kommunen olika myndigheter till ett samråd. Vid samrådet ska lokalisering, omfattning, utformning, miljöpåverkan samt avgränsningar och innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen diskuteras.