Förfallna byggnader på Ulleberg

Organisationen Operation Karlstad, som värnar kulturmiljöer, vill nu ha svar av stadsplanerare och kulturmiljövårdare i Karlstad vad som ska hända med förfallet på gamla Ulleberg.

Förfallet har pågått över ett decennium och under de senaste åren har det accelererat rejält. Byggnaderna med sin ålder, pampighet och arkitektur borde enligt Operation Karlstad K-märkas.