Krav på fler gruppbostäder för utvecklingsstörda

Det behövs fler gruppbostäder för vuxna med utvecklingsstörning. Det anser FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Karlstad, Grums och Hammarö.
Idag finns det flera som blivit tilldömda bostad och många som vill förändra sitt boende. Men eftersom det inte finns budgeterade pengar till nya boenden, så saknas det planering för dessa. FUB vill nu träffa de nya politikerna i Vård- och omsorgsnämnden för att diskutera hur boendefrågan ska lösas. De vill även att politikerna gör ett studiebesök i ett serviceboende, för att se hur det INTE ska se ut.