Edsvalla IF mot bantning av Räddningstjänsten

Edsvalla Idrottsförening, som vanligtvis inte diskuterar kommunpolitik på sina möten, har gjort ett undantag, eftersom föreningen är djupt oroad för risken att räddningstjänsten i Vålberg kommer att bantas.
I ett brev till Karlstads Kommun, undrar föreningen varför ytterområden i kommunen hela tiden drabbas, och att tryggheten därmed försvinner. Några av medlemmarna bor dessutom vid Norsälven, som är ett riskområde. Föreningen menar att tiden för en första hjälpinsats, om olyckan är framme, kan ha en avgörande betydelse.