Osäker framtid för Rovdjurscentret i Ekshärad

Framtiden för Rovdjurscentret i Ekshärad är oviss. När det pågående EU-projekt som nu ger pengar till verksamheten upphör sista oktober är finansieringen oklar.
Det är ett svikande besöksantal och höga driftskostnader är två faktorer som påverkat Rovdjurscentrets ekonomi. För att Rovdjurscentret i Ekshärad ska få en stabilare ekonomi ska det satsas på nya besökare och det planeras även sammarbete mellan andra rovdjurscenter i Sverige. Ett huvudmål är att Rovdjurscentrets besöksavgifter, ska bekosta driften av anläggningen. Det har centret hittils inte nått berättar Maria. Igår besökte representanter från EU-kommisionen rovdjurscentret. Deras syfte med besöket var att få informationen hur pengarna använts.