Räddningsverket skickar experter för hjälp till Burma

Räddningsverket i Karlstad har beslutat att skicka experter till Bangkok för stöd till FN:s Burma-insatser Räddningsverkets insats blir att i ett första skede stödja FN-organet OCHA i bedömningarna av hjälpbehovet i Burma.
Räddningsverket skickar sammanlagt tre personer och de får också i uppgift att bedöma och förebereda för ytterligare svenska insatser.