Barn utsätts för farliga ämnen på ledplatser

Småbarn utsätts för giftiga oljor och cancerframkallande ämnen när dom leker på dagis och i lekplatser.
På många lekplatser finns gungor och leksaker som gjorts av begagnade bildäck, gummiblandingar som innehåller farliga ämnen. Något som oroat många föräldrar. Inger Cederberg utredare på kemikalieinspektionen säger att föräldrarnas oro är befogad, att begagnade bildäck inte hör hemma på lekpatser.