Landstinget satsar på medborgardialog och patientsäkerhet

I landstingsplanen för åren mellan 2009 och 2012 är tillgänglighet, medborgardialog och patientsäkerhet några prioriterade områden, men det råder osäkerhet om ekonomin.

I planen som nu presenteras för landstingsstyrelse, fackliga organisationer och landstingets ledningsgrupp har ambitionen när det gäller det beräknade resultatet för 2009 sänkts till 16 miljoner kronor trots att dirketivet på 20 miljoner togs så sent som i april i år av landstingsfullmäktige.
Anledningen till nedskrivningen är nya försämrade skatteprognoser men det råder också osäkerhet om hur konsekvenserna av vårdkonflikten kommer att slå ut. Andra osäkerhetsfaktorer är bland annat eventuellt nya förutsättningar för etablering inom primärvården, avveckling av apoteksmonoplet och läkemedelskostnader.
När det gäller prioriterade områden är samtliga långsiktiga satsningar som funnits med några år och för att klara det arbetet- måste ledares kunskaper om förändringsarbete stärkas, säger landstingsdirektören Tore Olsson