Karlstad

Lärarutbildning i Afghanistan planläggs i Karlstad

Representanter från olika universitet i Finland, Tyskland, Nepal och Afghanistan träffas nu på Karlstads universitet i ett projekt för utbildning av lärarutbildare i Afghanistan.
Amir Mansory, kommer därifrån och är ledare i projektet och han säger att det finns ett mycket stort behov av lärare i sitt hemland.

Behovet av utbildade lärare är enormt i Afghanistan och sedan år 2002 har behovet ökat mycket kraftigt. 30 år av krig har slagit sönder större delen av landets utbildningsväsende, berättar Amir.
Det kommer att ta årtionden innan ett utbildningsväsende är uppbyggt igen och även att kunna ge lärarna drägliga arbetsvillkor.
Lärarna idag gör ett fantastiskt jobb men har mycket låga löner och är i behov av att få utbildning. Sammantaget behövs mer än 100 000 nya lärare och det finns ett intresse bland de unga, men arbetsvillkoren måste bli bättre.