Upp och ner för Systembolaget

Systembolagets försäljning ökade med 2,4 procent i januari - april jämfört med samma period förra året.

I Värmlands län var ökningen 3,3 procent. Såväl i riket som helhet som i Värmland var det försäljningen av vin och öl som ökade mest.
Försäljningssiffrorna för enbart april månad är däremot vikande. I hela landet har Systembolagets försäljning minskat med 2,4 procent jämfört med samma månad förra året.
Värmlands län har haft en försäljningsminskning på 7,5 procent, vilket är den tredje största i landet. Mest har försäljningen av sprit och cider/blanddrycker minskat.