karlstad

Brigader ska få eget museum i Karlstad

Statens försvarshistoriska museer, SFHM, har avsatt 700.000 kronor i utvecklingsstöd för ett blivande Brigadmuseum i Karlstad.

I ett brev till Karlstads kommunstyrelse skriver SFHM att det måste finnas ett lokalt intresse att delta i verksamheten för att det ska fungera, och att förberedelsearbetet på merparten av de andra 18 orterna där blivande museer ska etableras redan är igång.

I brevet skriver de också att Brigadmuseet är viktigt för att kunna visa arméns typförband under tiden för det ”kalla kriget” och att de så snart som möjligt vill veta om museet kan etableras i Karlstad eller om SFHM ska föreslå en annan ort.