Vårdkonflikten

Dispens gör slut på skyddsarbete

Vårdförbundet gav på fredagseftermiddagen Landstinget i Värmland dispens att hålla 17 vårdplatser öppna på kirurgiavdelning sex på centralsjukhuset i Karlstad. En avdelning som tidigare hållits öppen genom beordrat skyddsarbete.
I och med uppgörelsen mellan landstinget och Vårdförbundet bedrivs inte längre något beordrat skyddsarbete inom landstinget i Värmland.