Västkommuner agerar i regionfrågan

- Om inte Landstinget kan nå fram till ett ställningstagande gällande regionfrågan i Värmland, kommer vi att lämna en anmälan till regeringen om ett samgående med Västra Götaland för våra kommuner. Det skriver ordförandena för kommunstyrelserna i Säffle, Årjäng, Arvika, Sunne och Eda kommuner i ett pressmeddelande.

De skriver också att de tror att den som ställer sig utanför inför den första mandatperioden som börjar 2011 riskerar att bli en ”restpost” som inte kan välja själv och som ingen önskar associera sig med.