Landstingschef slutar

Ytterligare en hög chef inom landstinget slutar. Den här gången är det den administrativa chefen Anders Pettersson som lämnar sin tjänst
Orsaken är att Landstinget i Värmland hittat någon plats för honom i den nya organisationen. Anders Pettersson har idag en månadslön på 47 000 konor och när han nu slutar får han tre årslöner, motsvarande nästan 1,7 miljoner kronor.