KARLSTAD

Staten vill sälja Karlstads flygplats

Mycket tyder på att staten tar sin hand från Karlstads flygplats. Luftfartsverket driver idag 16 flygplatser varav 9 går med förlust. Karlstad står för 23 av förlustmiljonerna. Det finns idag 4 flygplatser inom en sträcka av 30 mil öster ut från Karlstad och Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke tycker att det är alldeles för många.