Gårdfeldts äktenskap prövas i Regeringsrätten

Regeringsrätten kommer att pröva om ett äktenskap som ingåtts i Kanada mellan två män ska registeras som äktenskap också i Sverige.
Det är den värmländske prästen Lars Gårdfeldt och hans man som gifte sig i Kanada, där äktenskap mellan homosexuella erkänns.

Men varken Skatteverket, länsrätten eller kammarrätten erkände giftermålet som istället registrerades som partnerskap.
Lars Gårdfeldt säger till Sveriges Radio Väst att prövningstillståndet är fantastiskt. Eftersom svenska staten inte ifågasätter den kanadensiska äktenskapslagstiftningen så borde vi rimligtvis registeras som gifta säger Gårdfeldt.