Stor industri- och forskningssatsning i Värmland

Den största industri- och forskningssatsningen någonsin i Värmland, har inletts.
Det är ett samarbete över industrigränserna inom miljö, vind och solenergi som görs tillsammans med Akershus och Hedmarks län i Norge samt Dalarna, där även universiteten och företagens forskningsresurser samverkar.

Totalt har projektet en budget på drygt 30 miljoner kronor för de första tre åren.
Enligt Region Värmland är det här den största forsknings och industrisatsning som någonsin gjorts i Värmland och betonas av att det är 300 företag som ingår inom IT och Stål och Verkstad samtidigt som den stora forskningsparken Lilleström utanför Oslo knyts ihop med Karlstads universitet.
Region Värmland satsar närmare fyra miljoner kronor, Karlstad och Arvika kommuner runt 1.5 miljoner, medan det från den norska sidan satsas nära 15 miljoner norska kronor. Till detta kommer med 99 procents säkerhet 9 miljoner ifrån EU då projektet fått ett godkännande utan några anmärkningar i den första granskningen av projektansökan.