Charlottenberg

Regeringen stoppar Edas byggplaner

Regeringen säger nej till Eda kommuns planer för kvarteret Hjorten i Charlottenberg.

Detaljplanen för nya bostäder i Hjorten fick först underkänt av länsstyrelsen eftersom kommunen inte ansågs trygga en godtagbar ljudmiljö för de boende i husen, som skulle ligga cirka 100 meter från järnvägen.
Det här håller regeringen med om, och påpekar också att en nyproduktion av bostäder utefter järnvägen Värmlandsbanan ökar risken för skador på järnvägen, som anses vara av riksintresse.