Rysk skatt problem för skogsindustrin

Ryssland har infört exportskatt på rundvirke i två omgångar, och en tredje väntas stoppa exporten helt till bland annat Sverige då det blir för dyrt att importera ryskt virke.
Det har redan fått konsekvenser för den svenska skogsindustrin, och flera väntas.