REGIONFRÅGAN

Diskussioner om nordostlig regionkommun

Landstinget kommer att inleda diskussioner om en gemensam regionkommun med landstingen i Dalarna, Örebro, Uppsala och Gävleborg.

Samtidigt pågår en diskussion om alternativet att Värmland ska bilda region med Västra Götaland, och enligt landstingsstyrelsens ordförande Ulric Andersson ska båda alternativen utredas noggrant.