Jäverön kan bli nytt turistmål

Jäverön utanför Karlstad har stora utvecklingsmöjligheter. Det visar en delrapport inom projektet "Skärgårdsutveckling Vänern" Det är främst fisket och jordbruket som ska kunna locka turister i framtiden, men även skärgårdsturer med båtar från både Kristinehamn och Karlstad. Dom allra flesta, både dom som är fastboende och sommarstugeägare är intresserade av en utveckling på ön, men dom hyser en viss oro för att lugnet och ron på ön ska försvinna om det blir för stor utbyggnad.