Svenska tält till cyklondrabbade Burma

Räddningsverket skickar under måndagkvällen iväg ett fraktplan från Örebro flygplats för att hjälpa de nödlidande i cyklondrabbade Burma.

Ombord på planet finns omkring 150 tält som ska överlämnas till det nationella Röda Korset. Tälten har donerats till Räddningsverket av Lions Sverige.
Räddningsverket skickar också två medarbetare till Burma som på EUs uppdrag ska samordna EU-biståndet till Burma med övrig internationell hjälp.