Länsstyrelsen ska kartägga om flyktingar kan spridas bättre bland kommunerna

Rörligheten när det gäller bosättningen av nyanlända flyktingar ska kartläggas av Länsstyrelsen på uppdrag av regeringen.

Kommunerna i Värmland ska därför svara länsstyrelsen på om det bland annat finns outnyttjade kommunplatser, som kan användas för att avlasta de kommuner som har ett högt mottagande i förhållande till sin befolkningsmängd.
Det är främst Södertälje, Malmö och Göteborg som behöver avlastas eftersom där finns en koncentration av nyanlända flyktingar.