Många smådjursägare har för små burar

Många smådjurägare bryter mot lagen utan att veta om det. Fågel- och smådjursburarna som säljs i zoo-affärerna är nämligen ofta alldeles för små och därför olagliga att använda.

- Om man köper ett djur och det säljs en sak så tror man att det är OK, säger Carola Eriksson.
- Men det är OK att sälja buren, men inte att stoppa in djuret i den. Det största problemet är de alldeles för små fågelburarna.
Om djurägare inte sköter sig får man först tid att rätta till det. Därefter får man föreläggande i två omgångar. Om det fortfarande inte sker någon förändring kan djurägaren beläggas med djurförbud.